Vene keele õppepäev

26/11/2015 07:43
Kolmapäeval, 11. novembril toimus Kuressaares Vanalinna koolis vene keele õppepäev. Sellel 
 
üritusel osalesid Saaremaa koolide 8. - 12.  klasside õpilased. Meie kooli esindasid Gabriela Grahv 
 
ja Joosep Leemet. 
 
Võistluspäev sai alguse pärastlõunal. 8. ja 9. klassi õpilased paigutati suurde saali ja gümnasistid 
 
muusika klassi. Võistkonna numbreid oli kümme, igas grupis oli neli liiget ja igal võistkonnal oli 
 
venekeelne nimi. Meeskonnaliikmed loositi loosi teel. Ülesannete lehti oli neli, kus olid kirjas 
 
venekeelsed küsimused ja iga rühm pidi neile vastama. Aega anti kas 10 või 20 minutit, olenes 
 
ülesannete pikkusest. Kui võistlus lõppes, saime väikese puhkepausi, sest zürii läks otsustama, kes 
 
on kõige paremad vene keele tundjad Saare maakonnas. 
 
Valiti välja 1.- 3. koha pälvinud võistkonnad nii 8. - 9. kui ka 10. - 12. klasside seast. Kõik 
 
osavõtjad said suu magusaks. Meie juhendaja oli õpetaja Maia Pihlak. 
 
Tagasiside sellest päevast on väga positiivne. Soovime, et sellised üritused jätkuksid.
 
Gabriela Grahv 8. klass