Sissejuhatuseks

28/06/2012 19:39

Meie õpilastel on võimalus osaleda nii kooli huvialaringides kui spordihoone poolt juhitavates spordiringides. Hea koostöö õpilaste arengus ja vaba aja sisustamises on kultuurimaja ja muusikakooliga.

  • loodusring
  • kergejõustik algklassidele
  • kergejõustik vanematele
  • jalgpall erinevates vanuseklassides
  • võrkpall
  • tantsuring
  • kunstiring
  • jne

Koolijuntsude Teataja kajastab ka ringides toimuvat.