Motivaarikas

09/10/2017 08:51

 Uus Kuressaare Noortekeskus korraldas  27.09.2017 järjekordse Motivaarika. Kõik Saaremaa kohalikud õpilasesindused tulid kokku, et osaleda mitmekülgsetes tegevustes.

Räägiti meeskonna-ja grupitööst, erinevates laudkondades erinevad teemad ja debatt noored vs poliitikud. Alustati meeskonnakoolitusest, mille viis läbi Kristi Hints. Seletati, et mida üldse meeskonnatöö endast kujutab ja tutvustati kõiki erinevaid tiimitöö valdkondi. Selle juurde tegime ka paar meeskonnatööd puudutavat mängu, mis andis hea ülevaate.. Vahepeal tehti väike kosutav energiapau. Pärast jätkasime töötubadega, milles sai iga grupp osaleda kaks korda.

Teemad olid järgmised:

1.       ID kaardi võimalused - Kadri Riis

2.       Demokraatia toimimine – Kalle Laanet

3.       Saaremaa vald – Madis Kallas

4.       EV 100 – Kaido Kaasik

5.       Noorte ettevõtlus - Taavi Rauniste

Lõpetuseks peeti ära debatt noorte ja poliitikute vahel. Põhimõtteliselt küsiti poliitikute käest noorte elu puudutavaid küsimusi ja nemad pidid vastama piisavalt hästi, et võita noorte poolehoidu.

Kogu üritus andis õpilasesindustele taas uusi ideid ja meetodeid, kuidas teha oma koolis asju veelgi paremini kui enne. Ootab juba põnevusega järgmist koosviibimist.

 

Kelly Grahv, 8.klass