Motivaarikas

15/04/2015 09:42

26. märtsil osalesid meie kooli õpilasesinduse liikmed maakondlikul üritusel "Motivaarikas". Toimus viis noortefoorumit, millest neljas mina osalesin. Üritusel käsitleti järgnevaid teemasid: kuritegevus, energeetika, Ukraina kriisiolukord, noorte töötus ja integratsioon.

Kuritegevusfoorumis, mida juhtisid noorsoopolitseinikud Minna Raun ja Kaisa Nurm, räägiti noorte kuridetegevusest, kuidas saab noor kätte alkoholi ja tubakat ning miks see on nii lihtne. Energeetikafoorumit vedas Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist Kristi Hints. Seal arutleti erinevate energiate üle ja milleks mingi energia hea on. Noorte töötuse grupis rääkisime, mida saaks teha, et noori rohkem tööle palgataks ja kui raske on tööd leida.  Selles töötoas oli eksperdiks töötukassa karjäärinõustaja Ursula Rahnik. Ukraina kriisi foorumis oli teemaks Ukrainas toimuv ja kuidas sobiks see, et meie riik aitab sealt tulnud pagulasi rahaliselt. Meiega vestlesid Kuressaare Gümnaasiumi 9.c  klassi õpilane Karina Sepp ja TÜ rahvusvaheliste suhete eriala üliõpilane Laura Oolup. Integratsioonitöötoas oli eksperdiks Kuressaare linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas.

Igas foorumis oli aega rääkida ja arutada 20 minutit. Loomulikult said kõik avaldada oma arvamust ja kaasa rääkida. Arvan, et selliseid üritusi tuleks rohkem korraldada, sest see avardab silmaringi ja aitab võõraste inimestega paremini erinevates olukordades suhelda.

 

Ruth Rahnel   8. klass