Motivaarikas 3

04/10/2015 12:21

Kolmapäeval, 30. oktoobril toimus Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis üritus nimega "Motivaarikas 3", mis oli mõeldud Saaremaa koolide õpilasesinduste liikmetele. Ürituse korraldaja oli Piret Seema.

"Motivaarikas 3" algas kell 14.00 ja üllatavalt olid ka kõik õigeks ajaks kohal. Alguses paluti kõigil teha suur ring, kus osalejad ütlesid oma nime ja kooli, kust nad tulevad. Peale seda jagati loendamise teel õpilased laudkondadesse, kus arutati erinevate  probleemide üle. Näiteks, milline on Saaremaa? Missugune on Saaremaa noorte jaoks? Kõik küsimuste vastused, mida omavahel arutati, pandi ka kirja. Kui kõigil olid punktid kirjas, valiti kolm tähtsamat asjs ning need pandi seina peale kõigile tutvumiseks. Peale seda toimus viieminutiline paus, kus kõik said jalga sirutada ja maiustada söögilaua juures.

Seejärel koguneti taas oma laudadesse. Et asja põnevamaks teha, jagati meid uutesse meeskondadesse, et me
tutvuksime teiste inimestega ja julgeksime neile oma arvamust avaldada. Anti uued teemad, milleks olid: Saaremaa puudused ja voorused. Missuguseid üritusi võiks noorte meelest Saaremaal rohkem toimuda? Kui kõik arutelud olid läbi, rääkisid kõik grupid, mis neile ürituse juures kõige rohkem meeldis ja kuidas see nende meelest õnnestus. Kõik kuulutasid ürituse õnnestunuks ja olid sellega rahul. Osalejatele jagati ürituse meenutamiseks vahva Motivaarika kleeps ja tunnistus üritusel viibimisest.

Lõppkokkuvõttes oli tore päev, kus noored said oma arvamust avaldada erinevatel teemadel ja tutvuda uute
inimestega.


Kaisa, Triinu-Liis ja Emili 7. klassist