Etlejate Konkurss

04/11/2015 10:39

Esimese veerandi lõpp oli tavapärasest värvikam ja teistmoodi põnev.  Toimus meie kooli  etlejate konkurssi kokkuvõttev aktus  ja parimate autasustamine.

Siin ka lühike eellugu.

Oktoobri alguses olid kõik klassid natukene ärevuses, sest algasid  ettevalmistused etlejate konkursiks. Õpilased valisid endale meelepäraseid luuletusi, millega esineda eelvoorus oma klassi ja žürii ees. Luuletused ei tahtnud  just kõige lihtsamini  pähe jääda ja natuke kimbutas ka esinemishirm. Sellele vaatamata  olid etlejad väga tublid ja žüriil valiku tegemine üpriski raske. Siiski tuli see teha. Igast klassist sai edasi kolm kuni viis väljavalitut, kes osalesid finaalis eelviimasel koolipäeval. 

Finaal toimus aulas, mis oli muudetud hubaseks ja mõnusaks. Kuulamas oli ka žürii, kuhu kuulusid Kärla raamatukogust Kaie Niit, noorsootöötaja Deisi Klaas ja meie oma koolist Reelika Grahv. Luuletusi oli väga erinevaid: kelle etteaste oli kurb, kellel rõõmus. Luuletusi loeti ka vene keeles ja soome keeles.  See oli väga hea, sest selle tõttu oli palju erinevaid emotsioone.

Kogu ettevõtmine oli suurepärane. Selle eest täname südamlikult õpetaja Ene Heinmetsa, kes nii emotsioonirohke ürituse korraldas. Soovime, et selline üritus leiaks jätkuvalt aset.

 

 

Darelyan Pähn   5.klass