Erukindral Ants Laaneots Kärla Põhikoolis

24/02/2016 22:45

19. veebruaril käis Kärla koolis loengut pidamas erukindral Ants Laaneots, kellega oli kaasas ka KAPO endine peadirektor Raivo Aeg. Igal riigil peab olema julgeolek kontrolli all, nii ka Eestil. Vaadates tänapäeva noori, on raske leida õpilast, kes ei teaks midagi Eesti kaitsejõududest ja NATO-st.

 Loeng toimus kooli aulas, kuhu olid kokku tulnud Kärla, Aste ja Lümanda üheksandikud ja neile lisaks ka aineõpetajad. Nagu tavaks, oli sissejuhatuseks lühike ülevaade  eluloost, edasi rääkis härra Laaneots Eesti julgeolekust, NATO-st, veidi rohkem Venemaast ja väidetavatest Venemaa plaanidest ning  siis kõige mahulisem - Eesti sõjaväe süsteemist ja korraldusest. Loeng oli väga sisukas ja huvitav ning kindlasti silmaringi laiendav.  Samuti sai loengu lõpus esitada küsimusi, millele Ants Laaneots vastas ülima heameelega. Loengu lõppedes tänasid õpilased ja Kärla kooli direktor  Jaan Lember Ants Laaneotsa kooli meenetega.

Tänu sellisele loengule said noored inimesed aimu Eesti julgeolekust ja kujutavatest ohtudes. Samuti oli see uus kogemus õppimaks ühiskonnaõpetust, mis oli õpilastele palju mugavam ja huvitavam uue teema õppimiseks, kui seda on tavatund.

 

Sander Õispuu     9.kl