93. lend - 9.klassi lõpuaktuselt

17/06/2013 17:26

15. juunil oli taas Kärla koolimaja rahvast täis. Oli väga pidulik õhkkond: kõlas viiulimäng ja laulud, direktori avakõne, lapsevanemate esindaja Koit Voojärve tänusõnad õpetajatele, soovitused lõpetajatele, möödunud aastate meenutusi jagasi klassijuhataja Maret Arge, sõna sai vallavanem Tiina Luks.  Lõpetajad olid eksamid edukalt sooritanud ja nad olid valmis vastu võtma oma esimest ametlikku lõputunnistust. Tunnistuse kõrvale jagati ka ainete kiituskirju. Tänavuse lennu parim, kes lõpetas põhikooli kiituskirjaga, oli Jakob NaagelTemale ulatati ka parima lõpetaja stipendium. Aktiivse ja hea õppuri stipendiumi vääriliseks tunnistati Liisbet Antsaar Samal üritusel anti üle ka kooli sõbraliku, aktiivse ja hea õppuri stipendium Sander Õispuule, 7.klassi õpilasele. 

Jakob Naagel - kiituskirja ja parima lõpetaja stipendiumi omanik

Liisbet Antsaar vanematega stipendiumi vastu võtmas.

Vallavanem Tiina Luks´i lõpukõne noortele

Head lõpetajad, austatud koolijuht, lugupeetud õpetajad, vanemad, õed-vennad, vanavanemad, sõbrad, külalised.

Sirelite õitsemise aeg on selleks aastaks läbi. Läbi on teie viimane aasta Kärla põhikoolis, läbi on lõpueksamid ja ees ootab minek.

Ma ei taha täna rääkida sellest, et linnukesed lendavad pesast ja loodetavasi tulevad ikka kodupaika tagasi. Kuigi ka see on väga oluline. Et te siit lähete ja et me teid südamest siia tagasi ootame.

Sellest kõigest olulisim on see, et igaüks teist leiaks elus selle päris oma. Teil tuleb elus teha palju valikuid ja otsuseid. Keegi meist ei tea, kas meie otsused on alati õiged, kas nad viivad meid eesmärgile lähemale või hoopis kaugemale. Igal teist on oma tee, täna olete selle tee ühel paljudest ristmikest ning tuleb teha otsus – kas hüva- või kurakätt? Või otse?

Otsuste tegemist ei maksa karta. Isegi kui läheb valesti, las siis läheb. Siis tuleb teha uuesti, ja võib-olla veel, ja veel, kuni lõpuks tunned, et nüüd on tehtud see õige otsus. Tähtis on, et te kuulaksite oma südame häält ega mõtleks asju üle. Elu on oma olemuselt tegelikult üsna lihtne. Kui süda avatud hoida.

Anton Hansen Tammsaare on kunagi öelnud: ”Kui te kord minu vanuseks saate, siis te näete, et te midagi oma minevikus rohkem ei kahetse, kui et olete ühe või teise rumaluse tegemata jätnud lausa suure tarkuse pärast.”.

Head vanemad!

On kaks asja, mida me lastele võime anda – tiivad ja juured. Seejuures on oluline, et need oleksid tugevad, et tiivad kannaksid edasi ja juured hoiaksid tagasi. Ilmselt muretsete mõtteis, kas täna veel üpris haprad juured on piisavalt rammu saanud, et ilmaruumi tõmbetuultes püsti jääda? Teie toega suudavad te lapsed palju.

Lugupeetud õpetajad!

Olete aastate jooksul teele saatnud sadu noori, kes päris mudilasest peast on tundnud teie hoolt ja armastust, ka rangust. Täna annate te maailmale taas 10 noort inimest, kes loodetavasti võtavad siit kaasa eluterve uudishimu ja kriitilise mõtlemise. Kõik päevad ei ole nende 9 aasta jooksul olnud vennad. Vahel käis päike kõrgemalt, vahel ei näidanud ta end üldse. Nii on ilmselt täna teis rõõmutunde kõrval ka pisuke nukrust või tühjusetunnet – teie olete nendele noortele inimestele endast andnud kõik, mida te anda saite.

Austatud lõpetajad!

Saint-Exupery raamatus “Väike prints” ütleb Rebane Väiksele printsile: “Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.". Ma soovin, et te vaataksite maailmaasjadele südamega, sest ainult nii näeb hästi. Avalt südant teile teie tegemistes!

Kooli 93. lend: klassi esimene õpetaja Riina Eller (esimene rida paremalt esimene, klassijuhataja Maret Arge vasakult esimene)

Koolijuntsude Teataja poolt edukat valikute tegemist!