Õpetajate digitund

21/12/2014 15:43

 

Õppeveerandi lõpp on alati kokkuvõtete tegemise aeg. Tehakse ka uusi plaane, kuidas edasi. Ja loomulikult pürgime ikka paremuse poole, et oleks igal õpilasel hea koolis õppida, osaleda ise õppeprotsessis. 

Uuendusena toimus meie õpetajatele digitund, kus anti tagasisidet kas oma nutiseadet või  sülearvutit kasutades. Veebitahvlil SWOT analüüsi tehes avaldusid kolleegide hinnangud ja arvamused selle kohta, kuidas Kärla koolis toimiks digiseadmete kasutusele võtmine õppetöös. Hoiakuid ja arvamusi oli mitmesuguseid, Innovatsioon õppeprotsessis oleks õpilasi innustav, motiveeriv, kuid nõuab eelnevalt pedagoogiliselt perelt suurt pingutust ja tööd. 

Üksteist toetavas kollektiivis elukestva õppe strateegiat järgides on innovatsioon täiesti teostatav ka mei koolis. Tehes seda põhimõttel õpetajalt õpetajale, õpetajalt õpilasele ja õpilaselt õpetajale. Edu meile, kogu kooliperele!

Fotod mobiilis M Lindau

Margit Lindau

Haridustehnoloog